سازمان فناوری اطلاعات ایران

مرکز ملی فضای مجازی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

انجمن انفورماتیک ایران

انجمن کامپیوتر ایران

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال