برچسب: شبکه کردن 3 کامپیوتر بدون داشتن سویچ

شبکه کردن 3 کامپیوتر بدون داشتن سویچ

در صورتیکه بخواهیم 3 عدد کامپیوتر را بدون داشتن از سویچ با یکدیگر شبکه کنیم کافیست از قابلیت Bridge سیستم عامل ویندوز استفاده نمائیم .

برای این منظور مراحل زیر را بترتیب انجام می هیم : (بیشتر…)